Chemia do odtłuszczania

ATLANTOL ATS

Zastosowanie:
 • Idealny do stosowania w celu dyspersji (rozproszenia) wszystkich rodzajów produktów naftowych, smarów na gruntach, plażach, drogach, powierzchniach betonowych, asfaltowych itp. nawierzchniach utwardzonych.
 • Jest zalecany do stosowania w pomieszczeniach zamkniętych, gdzie występuje zagrożenie pożarowe, i w których stosowanie dużych ilości wody jest niewskazane.
 • Idealny do wykorzystania w portach lotniczych (tory, wiaty itp.)
 • Można również stosować go w procesie mycia zbiorników, silników i innych urządzeń przemysłowych.
 • Polecany dla portów, stoczni (ratownictwo chemiczne, mycie zbiorników paliwowych i transportowych), stoczni remontowych (mycie elementów remontowanych statków lub neutralizacja niekontrolowanych wycieków), rafinerii, baz składowych chemikaliów.
Charakterystyka produktu:
 • Złożona kompozycja niejonowych substancji powierzchniowo czynnych (pochodne estrów) w roztworze wodnym.
  pH neutralne
 • Lekko lepki, bezbarwny, klarowny płyn.
 • Nieutleniajacy się, niepalny, nietoksyczny, nieżracy.
 • Ulega naturalnej biodegradacji (95%).
 • Nie zawiera rozpuszczalników i zwiazków aromatycznych.
 • Nieszkodliwy dla flory i fauny.
 • Bezpieczny w kontakcie ze skóra (z wyjatkiem alergików).
 • W pełni rozpuszczalny w wodzie.
 • Usuwa wszelkie frakcje ropopochodne od bardzo lekkich olejów opałowych do smół.
 • Produkt w kontakcie z paliwem, smarem tworzy niepalną i nielepką emulsję. Proces odbywa się natychmiastowo.
 • Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach w chłodnych pomieszczeniach.
 • Stabilny podczas magazynowania w nieograniczonym czasie.
Sposób użycia:
 • 100ml preparatu na 1m2 czyszczonej powierzchni bez rozcieńczania lub rozcieńczony w zależnosci od rodzaju zanieczyszczenia.
 • Preparat rozprowadzić na powierzchnię przy pomocy opryskiwacza lub aparatu ciśnieniowego.
 • Dopuszcza sie rozprowadzanie ręczne preparatu lub stosowanie kapieli zanurzeniowych przez ok. 15 min (bez rozcieńczania).
  Utworzoną emulsję zmyc bieżacą wodą.

Zapraszamy do sklepu chemiadoczyszczenia.pl

Sansolv C Inhib

Opis produktu:

 • Alkaliczny płyn do użytku przemysłowego.
 • Doskonały do ​​usuwania olejów mineralnych, smarów, wycieków ropy i wielu innych zanieczyszczeń przemysłowych.
 • Produkt biodegradowalny.
 • Posiada właściwości myjące.
 • Może być stosowany za pomocą wszelkiego rodzaju urządzeń.
 • Posiada inhibitory korozji.
 • Przeznaczony do odtłuszczania konstrukcji stalowych przed malowanie.

 

 

Sposób użycia:

 • Rozcieńczenie zależy od rodzaju i ilości zanieczyszczeń, używanego sprzętu, temperatury i ciśnienia.
 • Produkt może być rozcieńczony maksymalnie 1:20 z wodą.
 • Nanieść środek na czyszczoną powierzchnię lub obiekt, pozostawić na jakiś czas, aż zacznie reagować (nie pozwolić wyschnąć!).
 • Następnie spłukać dużą ilością wody.
 • Podczas stosowania środka po raz pierwszy zaleca się zrobienie kilku prób w mało widocznych miejscach.

Informacje obowiązkowe:

 • Niebezpieczeństwo. Zawiera tetrametyloacetylen dimocznikowy.
 • Może powodować reakcję alergiczną. Powoduję poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
 • Stosować rękawicę ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu/ twarzy.
 • W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA:
  • wypłukać usta.
  • NIE wywoływać wymiotów.
 • W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ (LUB WŁOSY):
  • natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
  • Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.
 • W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH:
  • wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze
  • zapewnić swobodne oddychanie.
 • W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU:
  • Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut.
  • Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć.
  • Kontynuować płukanie.
  • Należy wyprać skażoną odzież przed ponownym użyciem.
  • Trzymać poza zasięgiem dzieci.
 • W przypadku konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
 • Skład zgodny z rozporządzeniem (WE): 5% – 15% fosforany, <5% środki powierzchniowo czynne anionowe, <5% kationowe środki powierzchniowo czynne <5%, EDTA i ich sole, <5% środki konserwujące.

 

Zapraszamy do sklepu chemiadoczyszczenia.pl

Oil Spill HR

Zastosowanie:

 • Na zimno łatwo rozpuszcza oleje i smary, jak również ciężkie zanieczyszczenia bitumenem i smołą.
 • Nadaje się do usuwania ropy naftowej, oleju hartowniczego i benzolu.
 • Jest szeroko stosowany w przemyśle chemicznym, petrochemicznym i przez żeglugę morską.

 

Skład:

 • Emulgujący odtłuszczacz na bazie węglowodorów alifatycznych i aromatycznych.

 

Sposób użycia:

 • Podczas używania produktu po raz pierwszy, zaleca się zrobić kilka testów na mało widocznych miejscach.
 • Produkt powinien być stosowany bez rozcieńczania.
 • Należy nałożyć na powierzchnie, pozostawić na jakiś czas, w razie potrzeby spłukać wodą i poczekać aż wyschnie.

 

 

Trwałość i przechowywanie:

 • Przechowywać w szczelnie zamkniętym pojemniku.
 • Magazynować w zamkniętym, wentylowanym pomieszczeniu.
 • Chronić przed mrozem.

Uwagi:

 • Produkt szkodliwy.

 

Zapraszamy do sklepu chemiadoczyszczenia.pl

Unilec

Zastosowanie:

 

 • Odaromatyzowany środek odtłuszczający na bazie czystych węglowodorów.

Skład:

 • Zawiera węglowodory C11-C13, izoalkany, węglowodory aromatyczne.

Zalety:

 • Usuwa na zimno oleje mineralne i smary, nie tworzy emulsji.
 • Może być stosowany w przemyśle elektronicznym, chemicznym, petrochemicznym, transportowym oraz w branży morskiej i wielu innych.
 • Nie tworzy emulsji z wodą, dzięki czemu nie wpływa negatywnie na separację oleju i wody.
 • Zawiera tylko 0,1% związków aromatycznych i jest prawie bezwonny.

 Dawkowanie:

 • Nie rozpuszcza się w wodzie.

Sposób użycia:

 • Przed pierwszym zastosowaniem zalecane jest przetestowanie produktu w mało widocznym miejscu.
 • Środek należy stosować bez rozcieńczania.
 • Nanieść na czyszczony przedmiot, pozostawić na jakiś czas i w razie potrzeby spłukać.

Transport i przechowywanie:

 • Przechowywać w szczelnie zamkniętym pojemniku, w zamkniętym, wolnym od mrozu, wentylowanym pomieszczeniu.
 • Środek stabilny w czasie transportu.

Uwagi:

 • Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia.
 • Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.
 • Nie wdychać rozpylonej cieczy. Unikać zanieczyszczenia skóry.
 • W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę.
 • W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów, zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę.

Zapraszamy do sklepu dosprzatania24.pl

Oil Spill SE

Zastosowanie:

 • Rozpuszczalnikowy środek odtłuszczająco-myjący. Usuwa na zimno wyjątkowo ciężkie zanieczyszczenia ropopochodne, smoły, asfalt, bitumy, oleje, smary, paliwa ciężkie, żywice itp.
 • Efektywnie czyści zbiorniki, pompy, mieszalniki, rurociągi i urządzenia destylacyjne. Środek przeznaczony dla przemysłu maszynowego, petrochemicznego, zakładów remontowych, motoryzacji mycie silników itd.
 • Idealnie nadaje się również do usuwania wszelkiego rodzaju klejów, silikonów, itp.

Skład:

 • Złożona kompozycja środków powierzchniowoczynnych i emulgatorów w roztworze rozpuszczalnika węglowodorowego.

 

 

Zalety:

 • Produkt usuwa na zimno ciężkie zanieczyszczenia.

Sposób użycia:

 • Rozpylić preparat na zimno na czyszczoną powierzchnię w postaci skoncentrowanej lub 3 – 5% roztworu wodnego w zależności od zabrudzeń.
 • W przypadku ręcznego czyszczenia szczotką lub pędzlem stosuje się 50 % roztwór wodny.
 • Nanieść preparat na powierzchnię oczyszczaną ręcznie lub przy pomocy agregatu myjącego. Pozostawić na ok. 15 min. Zmyć bieżącą wodą. Ewentualnie czynność powtórzyć.
 • Dopuszcza się również stosowanie kąpieli zanurzeniowych.

Zalety:

 • Produkt usuwa na zimno ciężkie zanieczyszczenia.

Zalety:

 • Produkt usuwa na zimno ciężkie zanieczyszczenia.

Zapraszamy do sklepu dosprzatania24.pl

Foam Cleaner 55

Zastosowanie:

 • Bardzo silnie skoncentrowany, alkaliczny środek czyszczący do usuwania wszelkiego rodzaju zabrudzeń w przetwórstwie żywności i branżach pokrewnych.
 • Z łatwością usuwa wszystkie zanieczyszczenia w tym tłuszcze i oleje roślinne i zwierzęce, proteiny a także pozostałe, podobne zanieczyszczenia.
 • Ze względu na swoje właściwości, produkt jest idealny do czyszczenia wędzarni, okapów wentylacyjnych, stołów warsztatowych, piekarników, płyt do pieczenia i pozostałego wyposażenia profesjonalnej kuchni.
 • Produkt zawiera specjalne dodatki zapobiegające zatykaniu się urządzeń czyszczących spowodowanych przez osadzanie się kamienia.

Skład:

 • Zawiera silne środki dyspergujące i emulgujące oraz składniki alkaliczne.

 

 

Zalety:

 • Produkt biodegradowalny. W pełni rozpuszcza się w wodzie.

Dawkowanie:

 • Stopień rozcieńczenia zależy od typu i ilości zanieczyszczenia (0,1 – 2,5%), używanego sprzętu, jak również ciśnienia wody i temperatury.
 • Produkt może zostać rozcieńczony maksymalnie do 30%.
 • Należy zastosować preparat na wybrany przedmiot, powierzchnię.
 • Pozwolić na działanie produktu przez pewien czas (nie pozostawiać do wyschnięcia!). Następnie spłukać silnym strumieniem świeżej wody.

Trwałość i przechowywanie:

 • Przechowywać w chłodnym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Przechowywać wyłącznie w oryginalnym pojemniku. Chronić przed mrozem.

Uwagi:

 • Unikać kontaktu ze skórą i oczami. Powoduje oparzenia. Stosować odzież, rękawice i okulary ochronne. W przypadku kontaktu ze skórą lub oczami natychmiast spłukać dużą ilością wody. W razie podrażnienia udać się do lekarza.

Zapraszamy do sklepu dosprzatania24.pl

Bioclean

Zastosowanie:

Płyn Bioclean przeznaczony jest do profesjonalnego czyszczenia i odtłuszczania powierzchni  zanieczyszczonych  ropopochodnymi, między innymi :
 • stwardniałym  olejem napędowym
 • mazutem
 • bitumem
 • asfaltem
 • klejami
 • oraz podobnymi zanieczyszczeniami.
Bioclean polecany jest także do czyszczenia między innymi: narzędzi, łożysk, łańcuchów, pasów transmisyjnych, pasów klinowych,  wałków farbowych i platerów elewacji metalowych itp.

Skład:

 • Mieszanina związków powierzchniowo czynnych. Posiada przyjemny cytrynowy zapach.

 

 

Dawkowanie:

 • Stosować w roztworze wodnym 1-10 %.
 • Roztwór nanosić na zanieczyszczenie za pomocą szczotki, pędzla, rozpylacza, lub metodą zanurzeniową na gorąco, a następnie przemywać kilka
 • minut dużą ilością wody pod wysokim ciśnieniem.

 

Trwałość i przechowywanie:

 • Przechowywać w szczelnie zamkniętym pojemniku. Magazynować w zamkniętym, wentylowanym pomieszczeniu. Chronić przed mrozem.

 

Uwagi:

 • Produkt szkodliwy.

Zapraszamy do sklepu dosprzatania24.pl

PREPARAT DO USUWANIA TŁUSZCZY, SMARÓW FB18

Zastosowanie:
 • silny preparat do usuwania tłuszczy, smarów i węglowodorów z twardych powierzchni.
 • Produkt może być używany na zimno lub na gorąco.
 •  Ze względu na wysoką zasadowość produktu, może mieć wpływ na malowane powierzchnie.
Zalety:
 • Może być stosowany na zimno bądź na gorąco
Sposób użycia:
 • Przed użyciem rozcieńczyć z wodą w proporcjach od 1:14 do 1:7 w zależności od uporczywości brudu.
 • Może zostać rozpylony ręcznie lub za pomocą myjki ciśnieniowej.
 • Zaleca się stosowanie produktu w małych dawkach przy minimalnym czasie kontaktu.

 

Zapraszamy do sklepu dosprzatania24.pl

ŚRODEK DO CZYSZCZENIA I USUWANIA SMARÓW CITRIXEL

         
Zastosowanie:
 • Uniwersalny środek do czyszczenia i usuwania smarów
 •  Szczególnie polecany do usuwania śladów opon lub gumy z podłogi.
 •   Idealny do usuwania tłuszczy z metalicznych powierzchni
  Skład:
 •  Zawiera rozpuszczalniki organiczne oraz niejonowe środki powierzchniowo czynne.
Zalety:
 • Nie uszkadza gumy i tworzyw sztucznych
 • Zawiera składniki nawilżające, co ułatwia penetrację i skuteczność
 • Rozpuszczalny w wodzie

 

Sposób użycia:
 • Nanieść środek bezpośrednio na powierzchnię przeznaczoną do czyszczenia.
 • Może być używany w stosunku 1:5 z wodą lub czysty w zależności od uporczywości i rodzaju zabrudzenia.

Zapraszamy do sklepu dosprzatania24.pl

ODTŁUSZCZACZ PETROL F

PETROL F
Szybkoschnący odtłuszczacz
Zastosowanie:
 • Usuwanie trudnych zabrudzeń silników, maszyn i urządzeń
 • Idealny do mycia silników samochodowych
 • Może być używany do usuwania smarów, olejów
Skład:
W swoim składzie nie zawiera związków chloru i benzenu
Zalety:
 • Nie uszkadza gumy i tworzyw sztucznych
 • Zawiera składniki nawilżające, co ułatwia penetrację i skuteczność
 • Rozpuszczalny w wodzie
Sposób użycia:
 • Środek należy rozcieńczyć z wodą w stosunku 1:5 lub 1:6.
 • Spryskać powierzchnię za pomocą pistoletu lub recznie, pozostawić na kilka minut i spłukać wodą za pomocą myjki ciśnieniowej.

Zapraszamy do sklepu dosprzatania24.pl