UNIWERSALNY ODTŁUSZCZACZ OIL CLEANER

oilcleanrbaniakZastosowanie:

  • Skoncentrowany preparat do myjek ciśnieniowych.
  • Usuwa wszelkie zabrudzenia ropopochodne.
  • Jest niezastąpiony,jeżeli chcemy szybko i efektywnie usunąć zabrudzenia.
  • Stosowany do odtłuszczania w przemyśle maszynowym i stoczniowym: alkaliczne mycie zbiorników paliwowych i ładunkowych, mycie ładowni, instalacja i przemysłowych, konstrukcji stalowych, maszyn w warsztatach mechanicznych i samochodowych oraz do mycia wewnętrznego i zewnętrznego środków transportu.

Skład:

  • Zawiera etanoloamine i wodorotlenek sodu.

Zalety:

  • Uniwersalny
  • Radzi sobie z wszelkimi zabrudzeniami

Sposób użycia:

  • Koncentrat należy aplikować do dozowników w myjkach ciśnieniowych. Uporczywe zabrudzenia zrosić środkiem, pozostawić na kilka minut, spłukać wysokim cisnieniem.

Trwałość i przechowywanie:

  • Przechowywać w szczelnie zamkniętym pojemniku. Magazynować w zamkniętym, wentylowanym pomieszczeniu. Chronić przed mrozem.

Uwagi:

  • Produkt szkodliwy. Działa szkodliwie po połknięciu. Działa drażniąco na oczy. Działa drażniąco na skórę. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. W przypadku dostania się do oczu: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem.

 

 

Zapraszamy do kontaktu

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.