ATLANTOL EMT S – PREPARAT DO USUWANIA SMARÓW I OLEJÓW

ATLANTOL EMT S – PREPARAT DO USUWANIA SMARÓW I OLEJÓW

ATLANTOL EMT S - PREPARAT DO USUWANIA SMARÓW I OLEJÓW

PREPARAT DO USUWANIA SMARÓW I OLEJÓW – CHARAKTERYSTYKA:

Środek przeznaczony do usuwania na zimno smarów, nagarów,  ciężkich frakcji ropopochodnych i olejów z maszyn, elementów silników, kół zębatych, skrzyń biegów. Efektywnie również czyści zbiorniki, pompy, mieszalniki, rurociągi i urządzenia destylacyjne. Środek przeznaczony dla przemysłu maszynowego, petrochemicznego, górnictwa, zakładów remontowych itd. Środek wypierający wodę o dużej zdolności penetrowania szczelin.

Preparat nie ulega autooksydacji, nie powoduje korozji. Nie szkodliwy dla powłok malarskich oraz metali kolorowych. Ulega naturalnej biodegradacji.

 

PREPARAT DO USUWANIA SMARÓW I OLEJÓW – SPOSÓB UŻYCIA:

Rozpylanie na zimno na czyszczona powierzchnię preparatu w postaci skoncentrowanej za pomocą pędzli , opryskiwaczy, szczotek myjących .Pozostawić na ok. 10 minut Następnie spłukać strumieniem wody o wysokim ciśnieniu, ewentualnie czynność powtórzyć. Produkt idealnie znajduje zastosowanie w warsztatowych myjkach myjących.

 

PREPARAT DO USUWANIA SMARÓW I OLEJÓW – TRWAŁOŚĆ I PRZECHOWYWANIE:

Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach w chłodnych pomieszczeniach na posadzce ceramicznej lub betonowej z dala od grzejników i promieni słonecznych. Stabilny podczas magazynowania.

PREPARAT DO USUWANIA SMARÓW I OLEJÓW – UWAGI:

Środek palny, III kategoria niebezpieczeństwa pożarowego. W przypadku pożaru gasić gaśnicą pianową lub innymi środkami jak dla grupy B. w razie polania skóry lub oczu spłukać dużą ilością wody. Zaleca się stosowanie rękawic i okularów ochronnych.

 

PREPARAT DO USUWANIA SMARÓW I OLEJÓW – ZASTOSOWANIE :

Produkt idealny do przemysłu maszynowego, petrochemicznego, motoryzacyjnego, zakłady remontowe.

 

PREPARAT DO USUWANIA SMARÓW I OLEJÓW – METODY MYCIA:

PREPARAT DO USUWANIA SMARÓW I OLEJÓW – POJEMNOŚCI:

pojemność

PREPARAT DO USUWANIA SMARÓW I OLEJÓW – PODOBNE PRODUKTY:

 

karta techniczna

 

Zapraszamy do kontaktu

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.