UNILEC-PREPARAT DO URZĄDZEŃ MECHANICZNYCH I ELEKTRYCZNYCH

UNILEC – PREPARAT DO URZĄDZEŃ MECHANICZNYCH I ELEKTRYCZNYCH

UNILEC-PREPARAT DO URZĄDZEŃ MECHANICZNYCH I ELEKTRYCZNYCH

PREPARAT DO URZĄDZEŃ MECHANICZNYCH I ELEKTRYCZNYCH – CHARAKTERYSTYKA:

Od aromatyzowany środek odtłuszczający na bazie czystych węglowodorów. Usuwa za zimno oleje mineralne, smary nie tworząc przy tym emulsji. Poprzez właściwości nie tworzące emulsji produkt nie wpływa negatywnie na separację oleju i wody. Zawiera tylko 0,1 % związków aromatycznych i jest prawie bezwonny. Nie rozpuszcza się w wodzie.

 

PREPARAT DO URZĄDZEŃ MECHANICZNYCH I ELEKTRYCZNYCH – SPOSÓB UŻYCIA:

Przed pierwszym zastosowaniem należy przetestować produkt w mało widocznym miejscu. Środek należy stosować bez rozcieńczenia.

 

PREPARAT DO URZĄDZEŃ MECHANICZNYCH I ELEKTRYCZNYCH – TRWAŁOŚĆ I PRZECHOWYWANIE:

Przechowywać w szczelnie zamkniętym pojemniku, zabezpieczony przed mrozem w wentylowanym pomieszczeniu.

PREPARAT DO URZĄDZEŃ MECHANICZNYCH I ELEKTRYCZNYCH – UWAGI:

Działa szkodliwie: może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia. Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pękanie skóry. Nie wdychać rozpylonej cieczy. Unikać zanieczyszczenia skóry.

 

PREPARAT DO URZĄDZEŃ MECHANICZNYCH I ELEKTRYCZNYCH – ZASTOSOWANIE:

Produkt idealny do przemysłu maszynowego, elektronicznego, chemicznego.

 

PREPARAT DO URZĄDZEŃ MECHANICZNYCH I ELEKTRYCZNYCH – METODY MYCIA:

metody mycia

PREPARAT DO URZĄDZEŃ MECHANICZNYCH I ELEKTRYCZNYCH – POJEMNOŚCI:

pojemność
 

PREPARAT DO URZĄDZEŃ MECHANICZNYCH I ELEKTRYCZNYCH – PRODUKTY PODOBNE:

 

karta techniczna

Zapraszamy do kontaktu

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.