Preparat do odkamieniania instalacji na zimno - HOR

Preparat do odkamieniania instalacji na zimno – HOR

Rozpuszczalnikowy środek odtłuszczająco-myjący. Usuwa na zimno wyjątkowo ciężkie zanieczyszczenia ropopochodne, smoły, asfalt, bitumy, oleje, smary, paliwa ciężkie, żywice itp. Efektywnie czyści zbiorniki, pompy, mieszalniki, rurociągi i urządzenia destylacyjne.

Opis

Preparat do odkamieniania instalacji na zimno – HOR – CHARAKTERYSTYKA

Rozpuszczalnikowy środek odtłuszczająco-myjący. Usuwa na zimno wyjątkowo ciężkie zanieczyszczenia ropopochodne, smoły, asfalt, bitumy, oleje, smary, paliwa ciężkie, żywice itp. Efektywnie czyści zbiorniki, pompy, mieszalniki, rurociągi i urządzenia destylacyjne. Złożona kompozycja środków powierzchniowo-czynnych i emulgatorów w roztworze rozpuszczalnika węglowodorowego. Produkt usuwa na zimno ciężkie zanieczyszczenia.

 

Preparat do odkamieniania instalacji na zimno – HOR – SPOSÓB UŻYCIA:

Rozpylić preparat na zimno na czyszczona powierzchnię w postaci skoncentrowanej lub w roztworze 10 do 20 % w zależności od zabrudzeń. W przypadku ręcznego czyszczenia szczotka lub pędzlem stosuje się 50% roztwór wodny.

Nanieść preparat na powierzchnię oczyszczaną ręcznie zostawić preparat na około 15 minut. Zmyć bieżącą wodą.

Dopuszcza się również stosowanie kąpieli zanurzeniowych.

 

Preparat do odkamieniania instalacji na zimno – HOR – TRWAŁOŚĆ I PRZECHOWYWANIE:

Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach w chłodnych pomieszczeniach na posadzce ceramicznej lub betonowej z dala od grzejników i promieni słonecznych. Stabilny podczas magazynowania

 

Preparat do odkamieniania instalacji na zimno – HOR – UWAGI:

Produkt szkodliwy. Działa szkodliwie po połknięciu. Działa drażniąco na oczy. Działa drażniąco na skórę. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. W przypadku dostania się do oczu: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem. Zalecane metody gaszenia. Gaśnica proszkowa lub CO2. W przypadku bardziej poważnych pożarów, również pianką gaśniczą. Nie stosować bezpośredniego strumienia wody do gaszenia.

 

Preparat do odkamieniania instalacji na zimno – HOR – ZASTOSOWANIE:

Produkt idealny do przemysłu maszynowego,petrochemicznego,zakładów remontowych,motoryzacji.

 

Preparat do odkamieniania instalacji na zimno – HOR – POJEMNOŚCI:

 

Preparat do odkamieniania instalacji na zimno – HOR – METODY MYCIA:

To top
Allegro Ekokomes