CARBON REMOVER-ALKALICZNY ŚRODEK CZYSZCZĄCY FILTRY DPF

CHARAKTERYSTYKA:

Stężony, wysoko alkaliczny, środek czyszczący przeznaczony do filtrów DPF. Produkt nie pieniący do stosowania w maszynach. Ulega biodegradacji.

SPOSÓB UŻYCIA:

Podczas stosowania produktu po raz pierwszy zaleca się przeprowadzenie testów w mało widocznym miejscu. Rozcieńczenie zależy od rodzaju i ilości zanieczyszczeń, temperatury wody oraz ciśnienia. Produkt może być rozcieńczony maksymalnie w stężeniu 1:30. Nanieść preparat na czyszczoną powierzchnie pozostawić na pewien okres czasu ale nie dopuścić do wyschnięcia a następnie spłukać dużą ilością wody.

TRWAŁOŚĆ I PRZECHOWYWANIE:

Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach w chłodnych pomieszczeniach na posadzce ceramicznej lub betonowej z dala od grzejników i promieni słonecznych. Stabilny podczas magazynowania.

 

UWAGI:

Preparat silnie rżący może powodować oparzenia. Może powodować korozję metali.

Podczas pożaru stosować standardowe metody gaszenia pożarów chemicznych. Stosować odzież ochronną.

ZASTOSOWANIE:Produkt idealny do przemysłu samochodowy, maszynowy, transportowy.

METODY MYCIA :

POJEMNOŚCI:

 

 

 

 

 

 

 

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.