Alkaliczny preparat do usuwania sadzy z filtrów DPF - CARBON REMOVER

Alkaliczny preparat do usuwania sadzy z filtrów DPF – CARBON REMOVER

Stężony, wysoko alkaliczny, środek czyszczący przeznaczony do filtrów DPF. Produkt nie pieniący do stosowania w maszynach. Ulega biodegradacji

Opis

Alkaliczny preparat do usuwania sadzy z filtrów DPF – CARBON REMOVER – CHARAKTERYSTYKA

Stężony, wysoko alkaliczny, środek czyszczący przeznaczony do filtrów DPF. Produkt nie pieniący do stosowania w maszynach. Ulega biodegradacji.

 

Alkaliczny preparat do usuwania sadzy z filtrów DPF – CARBON REMOVER – SPOSÓB UŻYCIA:

Podczas stosowania produktu po raz pierwszy zaleca się przeprowadzenie testów w mało widocznym miejscu. Rozcieńczenie zależy od rodzaju i ilości zanieczyszczeń, temperatury wody oraz ciśnienia. Produkt może być rozcieńczony maksymalnie w stężeniu 1:30. Nanieść preparat na czyszczoną powierzchnie pozostawić na pewien okres czasu ale nie dopuścić do wyschnięcia a następnie spłukać dużą ilością wody.

 

Alkaliczny preparat do usuwania sadzy z filtrów DPF – CARBON REMOVER – TRWAŁOŚĆ I PRZECHOWYWANIE:

Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach w chłodnych pomieszczeniach na posadzce ceramicznej lub betonowej z dala od grzejników i promieni słonecznych. Stabilny podczas magazynowania.

 

Alkaliczny preparat do usuwania sadzy z filtrów DPF – CARBON REMOVER – UWAGI:

Preparat silnie rżący może powodować oparzenia. Może powodować korozję metali.

Podczas pożaru stosować standardowe metody gaszenia pożarów chemicznych. Stosować odzież ochronną.

 

Alkaliczny preparat do usuwania sadzy z filtrów DPF – CARBON REMOVER – ZASTOSOWANIE:

Produkt idealny do przemysłu samochodowy, maszynowy, transportowy.

 

Alkaliczny preparat do usuwania sadzy z filtrów DPF – CARBON REMOVER – POJEMNOŚCI:

 

Alkaliczny preparat do usuwania sadzy z filtrów DPF – CARBON REMOVER – METODY MYCIA:

 

Alkaliczny preparat do usuwania sadzy z filtrów DPF – CARBON REMOVER – ZASTOSOWANIE:

Informacje dodatkowe

Ph

13'39

To top
Allegro Ekokomes