UNILEC-PREPARAT DO URZĄDZEŃ MECHANICZNYCH I ELEKTRYCZNYCH

CHARAKTERYSTYKA:

Od aromatyzowany środek odtłuszczający na bazie czystych węglowodorów. Usuwa za zimno oleje mineralne, smary nie tworząc przy tym emulsji. Poprzez właściwości nie tworzące emulsji produkt nie wpływa negatywnie na separację oleju i wody. Zawiera tylko 0,1 % związków aromatycznych i jest prawie bezwonny. Nie rozpuszcza się w wodzie.

 

SPOSÓB UŻYCIA:

Przed pierwszym zastosowaniem należy przetestować produkt w mało widocznym miejscu. Środek należy stosować bez rozcieńczenia.

 

TRWAŁOŚĆ I PRZECHOWYWANIE:

Przechowywać w szczelnie zamkniętym pojemniku, zabezpieczony przed mrozem w wentylowanym pomieszczeniu.

 UWAGI:

Działa szkodliwie: może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia. Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pękanie skóry. Nie wdychać rozpylonej cieczy. Unikać zanieczyszczenia skóry.

 

ZASTOSOWANIE:

Produkt idealny do przemysłu maszynowego, elektronicznego, chemicznego.

 

METODY MYCIA:

POJEMNOŚCI:

 PRODUKTY PODOBNE:

 

Zapraszamy do kontaktu

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.