PREPARAT DO URZĄDZEŃ MECHANICZNYCH I ELEKTRYCZNYCH UNILEC

Zastosowanie:

 

 • Odaromatyzowany środek odtłuszczający na bazie czystych węglowodorów.

Skład:

 • Zawiera węglowodory C11-C13, izoalkany, węglowodory aromatyczne.

Zalety:

 • Usuwa na zimno oleje mineralne i smary, nie tworzy emulsji.
 • Może być stosowany w przemyśle elektronicznym, chemicznym, petrochemicznym, transportowym oraz w branży morskiej i wielu innych.
 • Nie tworzy emulsji z wodą, dzięki czemu nie wpływa negatywnie na separację oleju i wody.
 • Zawiera tylko 0,1% związków aromatycznych i jest prawie bezwonny.

 Dawkowanie:

 • Nie rozpuszcza się w wodzie.

Sposób użycia:

 • Przed pierwszym zastosowaniem zalecane jest przetestowanie produktu w mało widocznym miejscu.
 • Środek należy stosować bez rozcieńczania.
 • Nanieść na czyszczony przedmiot, pozostawić na jakiś czas i w razie potrzeby spłukać.

Transport i przechowywanie:

 • Przechowywać w szczelnie zamkniętym pojemniku, w zamkniętym, wolnym od mrozu, wentylowanym pomieszczeniu.
 • Środek stabilny w czasie transportu.

Uwagi:

 • Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia.
 • Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.
 • Nie wdychać rozpylonej cieczy. Unikać zanieczyszczenia skóry.
 • W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę.
 • W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów, zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę.

 

 

 

Produkty podobne:

 

Zapraszamy do sklepu dosprzatania24.pl

No Comments

Post a Comment