ATLANTOL AT7 preparat do dyspersji (rozproszenia) zanieczyszczeń ropopochodnych

ATLANTOL AT7 środek do usuwania zanieczyszczeń ropopochodnychCHARAKTERYSTYKA:

Środek przeznaczony do usuwania zanieczyszczeń ropopochodnych na akwenach wodnych, gruntach, powierzchniach betonowych, asfaltach. Można również stosować go w procesie mycia zbiorników, silników i innych urządzeń przemysłowych.

Poleca się do neutralizacji rozlewisk ropopochodnych na akwenach wodnych ( morza, jeziora, rzeki, kanały, baseny portowe itp.),plażach, drogach. Stosowany w stoczniach remontowych (mycie elementów remontowych statków lub neutralizacji niekontrolowanych wycieków), rafinerii, baz składowych chemikaliów. Usuwa wszelkie frakcje ropopochodne od bardzo lekkich olejów opałowych aż po smoły. Produkt ulega biodegradacji.

Nie jest szkodliwy dla fauny morskiej. Niepalny, nieżrący, nietoksyczny. (Nie zawiera chlorowcopochodnych rozpuszczalników i związków aromatycznych). W pełni rozpuszcza się w wodzie.

SPOSÓB UŻYCIA :

Produkt rozpylić w ilości 1 części preparatu na 50 części zanieczyszczeń (wagowo). W zależności od właściwości zanieczyszczeń często efektywnie działają mniejsze ilości środka lub jego roztwory o minimalnym stężeniu 3%. W przypadku zastosowania na powierzchnię asfaltowe nie należy przekraczać stężenia 15 % z powodu niebezpieczeństwa uszkodzenia nawierzchni.

TRWAŁOŚĆ I PRZECHOWYWANIE :

Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach w chłodnych pomieszczeniach na posadzce ceramicznej lub betonowej z dala od grzejników i promieni słonecznych. Stabilny podczas magazynowania.

UWAGI:

Działa szkodliwie po połknięciu. Działa drażliwie na oczy. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczy/ochronę twarzy.

 

ZASTOSOWANIE:

Produkt idealny do przemysłu samochodowego, stoczniowego, porty, petrochemie, stacje benzynowe, stocznie remontowe.

 

POJEMNOŚCI:

Dostępna pojemność

METODY MYCIA:
Metody mycia

PODOBNE PRODUKTY:

 

Zapraszamy do kontaktu

Karta techniczna

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.