ŚRODEK ODTŁUSZCZAJĄCO-MYJĄCY DO STOSOWANIA NA ZIMNO HOR

horZastosowanie:

 • Rozpuszczalnikowy środek odtłuszczająco-myjący.
 • Usuwa na zimno wyjątkowo ciężkie zanieczyszczenia ropopochodne, smoły, asfalt, bitumy, oleje, smary, paliwa ciężkie, żywice itp.
 • Efektywnie czyści zbiorniki, pompy, mieszalniki, rurociągi i urządzenia destylacyjne.
 • Środek przeznaczony dla przemysłu maszynowego, petrochemicznego, zakładów remontowych, motoryzacji mycie silników itd.

Skład:

 • Złożona kompozycja środków powierzchniowoczynnych i emulgatorów w roztworze rozpuszczalnika węglowodorowego.

Zalety:

 • Produkt usuwa na zimno ciężkie zanieczyszczenia.

Sposób użycia:

 • Rozpylić preparat na zimno na czyszczoną powierzchnię w postaci skoncentrowanej lub 10-20% roztworu wodnego w zależności od zabrudzeń.
 • W przypadku ręcznego czyszczenia szczotką lub pędzlem stosuje się 50 % roztwór wodny.
 • Nanieść preparat na powierzchnię oczyszczaną ręcznie lub przy pomocy agregatu myjącego. Pozostawić na ok. 15 min. Zmyć bieżącą wodą. Ewentualnie czynność powtórzyć.
 • Dopuszcza się również stosowanie kąpieli zanurzeniowych.

Trwałość i przechowywanie:

 • Przechowywać w szczelnie zamkniętym pojemniku. Magazynować w zamkniętym, wentylowanym pomieszczeniu. Chronić przed źródłami zapłonu i bezpośrednim światłem słonecznym.

Uwagi:

 • Produkt szkodliwy. Działa szkodliwie po połknięciu. Działa drażniąco na oczy. Działa drażniąco na skórę. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. W przypadku dostania się do oczu: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem.

 

 

Zapraszamy do kontaktu

No Comments

Post a Comment