Specjalistyczna chemia przemysłowa

Proponowane przez nas środki z zakresu chemii przemysłowej z zasady przeznaczone są do usuwania bardzo uporczywych zabrudzeń, których nie można pozbyć się tradycyjnymi metodami i środkami ogólnodostępnymi w sklepach. Dedykujemy je jednak nie tylko do użytku profesjonalnego, często też przydają się w gospodarstwie domowym.

Chemia przemysłowa to znakomity wybór w przypadku wszelkich zanieczyszczeń, które nie poddają się czyszczeniu tradycyjnymi środkami. Preparaty, które proponujemy, mają specjalnie opracowany skład i wysokie stężenie, dzięki czemu bardzo sprawnie radzą sobie nawet z najtrudniejszymi zanieczyszczeniami, a przy tym są bezpieczne.

Chemia przemysłowa

Chemia profesjonalna znajduje szerokie zastosowanie we wszystkich gałęziach przemysłu. Środki takie wykorzystuje się głównie do czyszczenia różnego rodzaju maszyn i ich części, gdyż kiedy pożądana jest ich nieskazitelna czystość, chemia przemysłowa sprawdza się w tym najlepiej. Oferujemy duży wybór takich preparatów.

Chemia przemysłowa nie jest zarezerwowana jedynie dla zastosowań profesjonalnych. Znakomicie sprawdza się także w gospodarstwie domowym, gdzie także czasem potrzebne jest zastosowanie silnie działających środków, do usuwania szczególnie trudnych zabrudzeń, z którymi nie radzą sobie zwykłe sklepowe detergenty.

Środki czystości do zastosowań profesjonalnych

W naszej ofercie znaleźć można środki z zakresu chemii profesjonalnej, których wachlarz jest bardzo szeroki. Preparaty te znakomicie usuwają wszelkie zabrudzenia – ze smarów, osady wapienne, tłuste ślady i wiele innych, nie ma zanieczyszczenia, z którymi nie byłyby w stanie sobie poradzić. Warto więc także wybierać je do domu.

Zobacz zbiorcze zestawienie charakterystyk, stężeń, zastosowań i sposobów stosowania oferowanych preparatów.

ACID PRO HCL

Zastosowanie:
 • Skoncentrowany produkt do usuwania uporczywych osadów z kamienia wapiennego i rdzy. Działa już w roztworze 1% z wodą.
 • Do stosowania w wymiennikach ciepła, przewodach rurowych, instalacjach i urządzeniach ciepłowniczych i chłodniczych, kotłach, instalacjach i zbiornikach magazynowych, fermentacyjnych i transportowych.
 • Zawiera inhibitory służące do ochrony materiałów oraz wskaźnik koloru, który wskazuje zużycie produktu. idealnie nadaje się do czyszczenia maszyn, sprzetu, chłodnic itp.

Charakterystyka produktu:

 • Kwaśny preparat czyszczący na bazie kwasu chlorowodorowego (solnego).
 • pH ok. 0,1,
 • Gęstość względna: 1,140
 • Ulega pełnej biodegradacji, niepalny, nietoksyczny. Rozpuszczalny w wodzie w każdej proporcji. Doskonale działa przy bardzo małych rozcieńczeniach (1%).
 • Brunatny płyn.
 • Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach w chłodnych pomieszczeniach. Stabilny podczas magazynowania.
Sposób użycia:
 • Wprowadzić do instalacji roztwór wodny (1 – 10%, w zależności od zanieczyszczenia) a następnie wypłukać wodą.
 • Możliwa cyrkulacja w obiegach zamkniętych lub kąpiele zanurzeniowe.

Zapraszamy do sklepu dosprzatania24.pl

ATLANTOL ATS

Zastosowanie:
 • Idealny do stosowania w celu dyspersji (rozproszenia) wszystkich rodzajów produktów naftowych, smarów na gruntach, plażach, drogach, powierzchniach betonowych, asfaltowych itp. nawierzchniach utwardzonych.
 • Jest zalecany do stosowania w pomieszczeniach zamkniętych, gdzie występuje zagrożenie pożarowe, i w których stosowanie dużych ilości wody jest niewskazane.
 • Idealny do wykorzystania w portach lotniczych (tory, wiaty itp.)
 • Można również stosować go w procesie mycia zbiorników, silników i innych urządzeń przemysłowych.
 • Polecany dla portów, stoczni (ratownictwo chemiczne, mycie zbiorników paliwowych i transportowych), stoczni remontowych (mycie elementów remontowanych statków lub neutralizacja niekontrolowanych wycieków), rafinerii, baz składowych chemikaliów.
Charakterystyka produktu:
 • Złożona kompozycja niejonowych substancji powierzchniowo czynnych (pochodne estrów) w roztworze wodnym.
  pH neutralne
 • Lekko lepki, bezbarwny, klarowny płyn.
 • Nieutleniajacy się, niepalny, nietoksyczny, nieżracy.
 • Ulega naturalnej biodegradacji (95%).
 • Nie zawiera rozpuszczalników i zwiazków aromatycznych.
 • Nieszkodliwy dla flory i fauny.
 • Bezpieczny w kontakcie ze skóra (z wyjatkiem alergików).
 • W pełni rozpuszczalny w wodzie.
 • Usuwa wszelkie frakcje ropopochodne od bardzo lekkich olejów opałowych do smół.
 • Produkt w kontakcie z paliwem, smarem tworzy niepalną i nielepką emulsję. Proces odbywa się natychmiastowo.
 • Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach w chłodnych pomieszczeniach.
 • Stabilny podczas magazynowania w nieograniczonym czasie.
Sposób użycia:
 • 100ml preparatu na 1m2 czyszczonej powierzchni bez rozcieńczania lub rozcieńczony w zależnosci od rodzaju zanieczyszczenia.
 • Preparat rozprowadzić na powierzchnię przy pomocy opryskiwacza lub aparatu ciśnieniowego.
 • Dopuszcza sie rozprowadzanie ręczne preparatu lub stosowanie kapieli zanurzeniowych przez ok. 15 min (bez rozcieńczania).
  Utworzoną emulsję zmyc bieżacą wodą.

Zapraszamy do sklepu chemiadoczyszczenia.pl

Sansolv C Inhib

Opis produktu:

 • Alkaliczny płyn do użytku przemysłowego.
 • Doskonały do ​​usuwania olejów mineralnych, smarów, wycieków ropy i wielu innych zanieczyszczeń przemysłowych.
 • Produkt biodegradowalny.
 • Posiada właściwości myjące.
 • Może być stosowany za pomocą wszelkiego rodzaju urządzeń.
 • Posiada inhibitory korozji.
 • Przeznaczony do odtłuszczania konstrukcji stalowych przed malowanie.

 

 

Sposób użycia:

 • Rozcieńczenie zależy od rodzaju i ilości zanieczyszczeń, używanego sprzętu, temperatury i ciśnienia.
 • Produkt może być rozcieńczony maksymalnie 1:20 z wodą.
 • Nanieść środek na czyszczoną powierzchnię lub obiekt, pozostawić na jakiś czas, aż zacznie reagować (nie pozwolić wyschnąć!).
 • Następnie spłukać dużą ilością wody.
 • Podczas stosowania środka po raz pierwszy zaleca się zrobienie kilku prób w mało widocznych miejscach.

Informacje obowiązkowe:

 • Niebezpieczeństwo. Zawiera tetrametyloacetylen dimocznikowy.
 • Może powodować reakcję alergiczną. Powoduję poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
 • Stosować rękawicę ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu/ twarzy.
 • W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA:
  • wypłukać usta.
  • NIE wywoływać wymiotów.
 • W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ (LUB WŁOSY):
  • natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
  • Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.
 • W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH:
  • wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze
  • zapewnić swobodne oddychanie.
 • W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU:
  • Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut.
  • Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć.
  • Kontynuować płukanie.
  • Należy wyprać skażoną odzież przed ponownym użyciem.
  • Trzymać poza zasięgiem dzieci.
 • W przypadku konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
 • Skład zgodny z rozporządzeniem (WE): 5% – 15% fosforany, <5% środki powierzchniowo czynne anionowe, <5% kationowe środki powierzchniowo czynne <5%, EDTA i ich sole, <5% środki konserwujące.

 

Zapraszamy do sklepu chemiadoczyszczenia.pl

Oil Spill HR

Zastosowanie:

 • Na zimno łatwo rozpuszcza oleje i smary, jak również ciężkie zanieczyszczenia bitumenem i smołą.
 • Nadaje się do usuwania ropy naftowej, oleju hartowniczego i benzolu.
 • Jest szeroko stosowany w przemyśle chemicznym, petrochemicznym i przez żeglugę morską.

 

Skład:

 • Emulgujący odtłuszczacz na bazie węglowodorów alifatycznych i aromatycznych.

 

Sposób użycia:

 • Podczas używania produktu po raz pierwszy, zaleca się zrobić kilka testów na mało widocznych miejscach.
 • Produkt powinien być stosowany bez rozcieńczania.
 • Należy nałożyć na powierzchnie, pozostawić na jakiś czas, w razie potrzeby spłukać wodą i poczekać aż wyschnie.

 

 

Trwałość i przechowywanie:

 • Przechowywać w szczelnie zamkniętym pojemniku.
 • Magazynować w zamkniętym, wentylowanym pomieszczeniu.
 • Chronić przed mrozem.

Uwagi:

 • Produkt szkodliwy.

 

Zapraszamy do sklepu chemiadoczyszczenia.pl

Uniq Eco

Opis produktu:

 • Mocny, o bardzo szerokim spektrum zastosowań produkt do profesjonalnego zmywania/czyszczenia.
 • Dzięki unikalnej kompozycji ze specjalnie wybranego materiału powierzchniowo czynnego, preparat ten można bezpiecznie stosować na różnych powierzchniach odpornych na działanie wody, takich jak tworzywa sztuczne, metale lekkie, beton, płytki itp.
 • Produkt ten może być stosowany zarówno do ręcznego jak i ciśnieniowego (niskociśnieniowego i wysokociśnieniowego) mycia, na przykład do sprzątania w reaktorach, chłodnicach, nagrzewnicach, wymiennikach ciepła, ścianach zbiorników, maszyn, itp. Wykazuje wysoką biodegradowalność i jest ergonomicznie bezpieczny dla użytkowników.Skład:

Sposób użycia:

 • W momencie początkowego zastosowania, zawsze jest wskazane, aby sprawdzić materiał w mniej widocznym miejscu w celu sprawdzenia odporności.
 • Stężenie, które należy stosować w zależności od rodzaju i stopnia zabrudzenia oraz zastosowanej metody czyszczenia (urządzenia technologiczne, jak również ciśnienie wody i temperatura).
 • Produkt może być rozcieńczony do 1: 200 wodą. Nanieść na obiekt, który ma być oczyszczony, dać mu nasiąknąć (nie pozostawiać do wyschnięcia!), a następnie spłukać wodą.

Zapraszamy do sklepu chemiadoczyszczenia.pl

Unilec

Zastosowanie:

 

 • Odaromatyzowany środek odtłuszczający na bazie czystych węglowodorów.

Skład:

 • Zawiera węglowodory C11-C13, izoalkany, węglowodory aromatyczne.

Zalety:

 • Usuwa na zimno oleje mineralne i smary, nie tworzy emulsji.
 • Może być stosowany w przemyśle elektronicznym, chemicznym, petrochemicznym, transportowym oraz w branży morskiej i wielu innych.
 • Nie tworzy emulsji z wodą, dzięki czemu nie wpływa negatywnie na separację oleju i wody.
 • Zawiera tylko 0,1% związków aromatycznych i jest prawie bezwonny.

 Dawkowanie:

 • Nie rozpuszcza się w wodzie.

Sposób użycia:

 • Przed pierwszym zastosowaniem zalecane jest przetestowanie produktu w mało widocznym miejscu.
 • Środek należy stosować bez rozcieńczania.
 • Nanieść na czyszczony przedmiot, pozostawić na jakiś czas i w razie potrzeby spłukać.

Transport i przechowywanie:

 • Przechowywać w szczelnie zamkniętym pojemniku, w zamkniętym, wolnym od mrozu, wentylowanym pomieszczeniu.
 • Środek stabilny w czasie transportu.

Uwagi:

 • Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia.
 • Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.
 • Nie wdychać rozpylonej cieczy. Unikać zanieczyszczenia skóry.
 • W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę.
 • W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów, zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę.

Zapraszamy do sklepu dosprzatania24.pl

Tran Cit R

Zastosowanie:

 • Wysoko skoncentrowany środek czyszczący do wszelkiego rodzaju pojazdów o bardzo wysokiej zdolność czyszczenia, wysoko pienny.
 • Idealnie nadaje się do usuwania brudu drogowego oraz osadów atmosferycznych na wszystkich rodzajach transportu takich jak samochody ciężarowe, osobowe, pociągi, tramwaje, autobusy, kontenery itp.
 • Nie wpływa negatywnie na powłokę mytego pojazdu.

Skład:

 • Mieszanina składników alkalicznych.

 

 

 

Zalety:

 • Produkt biodegradowalny.
 • W pełni rozpuszcza się w wodzie.
 • Nie zawiera krzemianów, nie pozostawia białych smug po umyciu.

 

 Dawkowanie:

 • Podczas pierwszego stosowania zaleca się test w mało widocznym miejscu. Zastosowanie stężenia zależy od charakteru i zakresu zabrudzenia, używanego sprzętu, oraz ciśnienia i temperatury wody.
 • Maksymalne rozcieńczenie z wodą 10 %.
 • Nanieść preparat na mytą powierzchnie, pozostawić na jakiś czas (nie dopuścić do wyschnięcia!) a następnie spłukać dużą ilością wody.

 

Trwałość i przechowywanie:

 • Przechowywać w szczelnie zamkniętym pojemniku. Magazynować w zamkniętym, wentylowanym pomieszczeniu. Chronić przed mrozem.

 

Uwagi:

 • Działa drażniąco na oczy.
 • Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
 • W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać opakowanie lub etykietę.

Schuimsolv

Opis produktu:

 • Produkt dedykowany do przemysłu szczególnie do usuwania nieutwardzonych plastików.
 • Świetnie sprawdza się również przy usuwaniu nieutwardzonych klejów, uszczelniaczy, zaschniętej gumy, pianki PU, różnego rodzaju lateksów oraz utwardzonej smoły i paku.
 • W przeciwieństwie do pozostałych produktów tego typu nie zawiera chlorowanych węglowodorów.

Sposób użycia:

 • Używać produktu czystego (nierozcieńczonego). Nałożyć na powierzchnię i zostawić na co najmniej 10 minut.
 • Usunąć zanieczyszczenie, w razie potrzeby powtórzyć czynność kilkukrotnie.
 • Następnie oczyścić powierzchnię łagodnym roztworem mydła w celu zneutralizowania. Uwaga, zaleca się przetestowanie produktu w mało widocznym miejscu.

Zapraszamy do sklepu dosprzatania24.pl

Remover Q Plus

Opis produktu:

 • Specjalny produkt stworzony do efektywnego usuwania ciężkich frakcji aromatycznych i ropopochodnych takich jak bitumen, smoła, asfalt, ropa, sadza itp. Idealny również do usuwania uciążliwych olejów roślinnych i smarów.
 • W swoim składzie zawiera środki powierzchniowo czynne, glikole, naturalne olejki eteryczne i dodatki. Produkt ten nie zawiera węglowodorów chlorowanych i aromatycznych.

Sposób użycia:

 • Wskazane jest, aby przy pierwszym stosowaniu sprawdzić produkt w mało widocznym miejscu (w szczególności na powierzchniach polimerowych). Produkt można nanieść na powierzchnię dowolnym narzędziem jak również zrobić kąpiel lub spray.
 • Nanieść produkt na powierzchnię, pozostawić na kilka chwil, aby preparat zaczął działać i usunąć brud.
 • Stężenie dobierane jest w zależności od ilości i uporczywości brudu.
 • Do usuwania olejów roślinnych i smarów można przyjąć stężenie 1:10.

Zapraszamy do sklepu dosprzatania24.pl

Oil Spill SE

Zastosowanie:

 • Rozpuszczalnikowy środek odtłuszczająco-myjący. Usuwa na zimno wyjątkowo ciężkie zanieczyszczenia ropopochodne, smoły, asfalt, bitumy, oleje, smary, paliwa ciężkie, żywice itp.
 • Efektywnie czyści zbiorniki, pompy, mieszalniki, rurociągi i urządzenia destylacyjne. Środek przeznaczony dla przemysłu maszynowego, petrochemicznego, zakładów remontowych, motoryzacji mycie silników itd.
 • Idealnie nadaje się również do usuwania wszelkiego rodzaju klejów, silikonów, itp.

Skład:

 • Złożona kompozycja środków powierzchniowoczynnych i emulgatorów w roztworze rozpuszczalnika węglowodorowego.

 

 

Zalety:

 • Produkt usuwa na zimno ciężkie zanieczyszczenia.

Sposób użycia:

 • Rozpylić preparat na zimno na czyszczoną powierzchnię w postaci skoncentrowanej lub 3 – 5% roztworu wodnego w zależności od zabrudzeń.
 • W przypadku ręcznego czyszczenia szczotką lub pędzlem stosuje się 50 % roztwór wodny.
 • Nanieść preparat na powierzchnię oczyszczaną ręcznie lub przy pomocy agregatu myjącego. Pozostawić na ok. 15 min. Zmyć bieżącą wodą. Ewentualnie czynność powtórzyć.
 • Dopuszcza się również stosowanie kąpieli zanurzeniowych.

Zalety:

 • Produkt usuwa na zimno ciężkie zanieczyszczenia.

Zalety:

 • Produkt usuwa na zimno ciężkie zanieczyszczenia.

Zapraszamy do sklepu dosprzatania24.pl