Oil Spill SE – preparat rozpuszczalnikowy myjąco-czyszczący do usuwania zabrudzeń ropopochodnych

Oil Spill do usuwania zabrudzeń ropopochodnychCHARAKTERYSTYKA:

Rozpuszczalnikowy środek odtłuszczająco-myjący. Usuwa na zimno wyjątkowo ciężkie zanieczyszczenia ropopochodne, smoły, asfalt, bitumy, oleje, smary, paliwa ciężkie, żywice itp. Efektywnie czyści zbiorniki, pompy, mieszalniki, rurociągi i urządzenia destylacyjne. Idealnie nadaje się do usuwania wszelkiego rodzaju klejów, silikonów itp. Produkt usuwa na zimno ciężkie zanieczyszczenia. Ulega naturalnej biodegradacji.

 

SPOSÓB UŻYCIA:

Rozpylić preparat na zimno na czyszczona powierzchnię w postaci skoncentrowanej lub 10-30% roztworu wodnego w zależności od zabrudzeń. W przypadku ręcznego czyszczenia szczotką lub pędzlem stosuje się 50 % roztwór wodny.

Nanieść preparat na powierzchnię oczyszczoną ręcznie pozostawić na 15 min następnie zmyć bieżącą wodą. Ewentualnie czynność powtórzyć.

Dopuszcza się również stosowanie kąpieli zanurzeniowych.

 

TRWAŁOŚĆ I PRZECHOWYWANIE:

Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach w chłodnych pomieszczeniach na posadzce ceramicznej lub betonowej z dala od grzejników i promieni słonecznych, mrozu. Stabilny podczas magazynowania.

 

UWAGI:

Produkt szkodliwy ,działa szkodliwy po połknięciu, działa drażniąco na oczy.

Zalecane metody gaszenia.

Gaśnica proszkowa lub CO2. W przypadku bardziej poważnych pożarów, również pianką gaśniczą. Nie stosować zwartych strumieni wody na powierzchnię palącej się mieszaniny.

Powoduje to rozrzucanie palącej się mieszaniny.

 

ZASTOSOWANIE:

Produkt idealny do przemysłu maszynowego, petrochemicznego, zakładów remontowych, motoryzacji, mycie silników.

METODY MYCIA:

metody mycia

POJEMNOŚCI:

Dostępne pojemności

PRODUKTY PODOBNE :

Karta techniczna

Zapraszamy do kontaktu

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.