SORBENT DAMOLIN

DAMOLIN  sorbent sypki Damolin jest produktem pochodzenia mineralnego.
Skały zawierające duże ilości zmineralizowanych okrzemek są poddawane skomplikowanym procesom technologicznym, dzięki którym jest otrzymywany produkt końcowy w postaci granulek o wyjątkowo wysokiej jakości.
W wyniku procesu kalcynowania tj. działania roztworami soli oraz procesom wyprażania zwiększa się znacznie wydajność sorpcyjna granulatu, co ma dominujący wpływ na ilość pochłanianej cieczy. Struktura granulek jest porowata, przestrzenie wewnątrz są puste, proces wchłaniania następuje początkowo do wewnątrz, a w etapie końcowym zostają wypełnione także wolne przestrzenie zewnętrzne moleru (absorpcja cieczy wewnątrz i zewnątrz granulatu).
 • Granulacja: 0,5- 1,0 mm.
 • Gęstośc nasypowa- 495 kg/m3
 • pH- 5,5
 • Zawartość SiO2– ok. 75 %
 • Zawartośc wody- ok. 2 %
Sorbent posiada świadectwo dopuszczenia CNBOP – PIB nr. 1643/2013.

SORBENT HALOSORB

HALOSORB– uniwersalny sorbent mineralny na bazie unikalnego minerału – haloizytu – przeznaczony do likwidacji wycieków wszelkich substancji płynnych (substancji ropopochodnych, kwasów, zasad) na drogach, stacjach paliw, w zakładach przemysłowych, warsztatach, lotniskach.

Niepalny granulat mineralny, pochłania szybko wszelkie ciecze, nie oddając substancji absorbowanych, pozostawiając suchą nawierzchnię. Można go stosować wielokrotnie, do pełnego nasycenia.

Oferujemy  trzy granulacje:

 • granulacja 0,2–1 mm,
 • granulacja 0,2–3 mm,
 • granulacja selekcjonowana wg indywidualnych zapotrzebowań klientów w zakresie 0,2–8 mm.

SORBENT EKO – GB 10

Sorbent sypki EKO – GB 6 – uniwersalny sorbent mineralny oparty na bazie bentonit przeznaczony jest do usuwania z podłoża wszelkich substancji ciekłych – olejów, paliw, innych ropopochodnych, tłuszczy, smarów, chłodziw i wody. Sorbent  sypki pochłania także wszelkie chemikalia – kwasy, zasady i rozpuszczalniki. Wyjątek stanowi kwas fluorowodorowy.
Nasz sorbent sypki  jest naturalny, chemicznie obojętny, niepalny, nieszkodliwy i przyjazny dla środowiska.
Sorbent sypki przeznaczony do stosowania wszędzie tam, gdzie występuje ryzyko wycieku substancji płynnych. Podmioty, którym dedykujemy nasz produkt to: straż pożarna, specjalistyczne przedsiębiorstwa sprzątające, stacje benzynowe, warsztaty samochodowe, magazyny substancji płynnych itp.
 • Waga opakowania: 10 kg
 • Objętość ok. 9l
 • Chłonność 6l
 • Granulacja: 0mm – 1mm

SORBENT EKO – GB 6

Sorbent sypki EKO – GB 6 – uniwersalny sorbent mineralny oparty na bazie bentonit przeznaczony jest do usuwania z podłoża wszelkich substancji ciekłych – olejów, paliw, innych ropopochodnych, tłuszczy, smarów, chłodziw i wody. Sorbent  sypki pochłania także wszelkie chemikalia – kwasy, zasady i rozpuszczalniki. Wyjątek stanowi kwas fluorowodorowy.
Nasz sorbent sypki  jest naturalny, chemicznie obojętny, niepalny, nieszkodliwy i przyjazny dla środowiska.
Sorbent sypki przeznaczony do stosowania wszędzie tam, gdzie występuje ryzyko wycieku substancji płynnych. Podmioty, którym dedykujemy nasz produkt to: straż pożarna, specjalistyczne przedsiębiorstwa sprzątające, stacje benzynowe, warsztaty samochodowe, magazyny substancji płynnych itp.
 • Waga opakowania: 10 kg
 • Objętość ok. 9l
 • Chłonność 6l
 • Granulacja: 0mm – 1mm