Rękawy chemiczne

Sorbenty chemiczne występujące w kolorze żóltym stosowane są do wchłaniania większości cieczy agresywnych, w tym kwasów i zasad. Te wysoko wydajne sorbenty nie tracą swoich właściwości w kontakcie z cieczami żrącymi. Rękawy są dostępne w różnych rozmiarach i właściwościach chłonnych.
  • HZS348-30 –  Ø7,7 cm x 120 cm – 30 szt. – chłonność 95,4 l
  • HZS396-15 –  Ø7,7 cm x 240 cm – 15 szt. – chłonność 95,4 l
  • HZS348-10 –  Ø7,7 cm x 120 cm – 10 szt. – chłonność 28,8 l

Rękawy olejowe

Rękawy olejowe zatrzymują oraz wchłaniają wszystkie oleje i ciecze ropopochodne z każdego rodzaju powierzchni. Z uwagi na ich właściwości odpychające wodę, doskonale nadają się do usuwania zanieczyszczeń z powierzchni wód płynących, stojących i ścieków, a także z powietrza w stacjach pneumatycznych.
Rękawy olejowe są dostępne w różnych rozmiarach. Posiadają różne właściwości chłonne. Występują w kolorze białym.
  • OS348-30    –  Ø7,7 cm x 120 cm – 30 szt. – chłonność 95,4 l
  • OS396-15    –  Ø7,7 cm x 240 cm – 15 szt. – chłonność 95,4 l
  • OS3144-10  –  Ø7,7 cm x 360 cm – 10 szt. – chłonność 98,8 l
  • OS348-10    –  Ø7,7 cm x 120 cm – 10 szt. – chłonność 28,8 l

Rękawy uniwersalne

Rękawy uniwersalne wchłaniają większość cieczy nieagresywnych, w tym ciecze ropopochodne, wodę, chłodziwa oraz glikole. Rękawy są dostępne w różnych rozmiarach i właściwościach chłonnych. Występują w kolorze szarym.
  • GPS348-30   – Ø7,7 cm x 120 cm – 30 szt. – chłonność 95,4 l
  • GPS396-15   – Ø7,7 cm x 240 cm – 15 szt. – chłonność 95,4 l
  • GPS3144-10 – Ø7,7 cm x 360 cm – 10 szt. – chłonność 98,8 l