ODEOMUL T-70

Zastosowanie:

Demulgator, środek do separacji ropopochodnych z emulsji: woda – ropa naftowa, smary, tłuszcze, bitumen, smoła, oleje itp.

 • Przeznaczony do stosowania w przemyśle chemicznym, maszynowym, stoczniowym, petrochemicznym, w zakładach remontowych, motoryzacyjnych itp.
 • Idealnie spełnia swoją rolę w p
Postać:
 • Gęsta, oleista, tłusta, brązowawa ciecz.
 • Produkt jest rozpuszczalny w tłuszczach/ olejach oraz większości rozpuszczalników organicznych.
 • Umiarkowanie rozpuszcza się w wodzie.
 • Charakterystyczny, słodki zapach.
Skład:
 • Produkt  na bazie estrów tłuszczowych.
Sposób użycia:
 • Stosować w stężeniu ok.  2,5 %.
 • Proces najlepiej przeprowadzić w temperaturze 18-20o C.
 • Całość poddać wstrząsom/ mieszaniu.
 • Efektywność uzależniona jest od czasu (pierwszy rozdział substancji widoczny jest po godzinie).

Zapraszamy do sklepu chemiadoczyszczenia.pl

D-FOAM

Charakterystyka produktu:
 • Preparat przeciwpieniący (odpieniacz) służący do likwidowania piany oraz przeciwdziałania jej tworzeniu. Skutecznie powoduję zbijanie piany w procesach przemysłowych:
 • – produkcji papieru
 • – linie odtłuszczające
 • – lakiernie
 • – myjnie samochodowe
 • – szorowaki
 • – oczyszcalnie ścieków
 • Użycie odpieniacza zmniejsza zużycie energii napędzającej pompy oraz  ryzyko zalania go pianą.
 • Jest skoncentrowanym środkiem antypiennym przeznaczonym do gaszenia piany w roztworach środków myjących i dezynfekcyjnych
Zalety:
 • Skuteczny w całym zakresie pH (zarówno w środowisku kwaśnym jak i zasadowym.
 • Bardzo dobrze rozpuszcza się w wodzie, nie pozostawia pozostałości oraz jest bezwonny.
 • Działa w każdej temperaturze.
 • Preparat jest bezpieczny dla środowiska.
Sposób użycia:
 • Roztwór roboczy 0,2 % -2 % ( 2 ml- 20 ml na 1000 ml roztworu myjącego lub dezynfekującego)
 • Stosować po użyciu środków pianotwórczych.

Zapraszamy do sklepu chemiadoczyszczenia.pl

ATLANTOL AT7 KONCENTRAT

Zastosowanie:
 • Idealny do stosowania w celu dyspersji (rozproszenia) wszystkich rodzajów produktów naftowych, smarów na gruntach, plażach, drogach, powierzchniach betonowych, asfaltowych itp. nawierzchniach utwardzonych.
 • Jest zalecany do stosowania w pomieszczeniach zamkniętych, gdzie występuje zagrożenie pożarowe, i w których stosowanie dużych ilości wody jest niewskazane.
 • Idealny do wykorzystania w portach lotniczych (tory, wiaty itp.)
 • Można również stosować go w procesie mycia zbiorników, silników i innych urządzeń przemysłowych.
 • Polecany dla portów, stoczni (ratownictwo chemiczne, mycie zbiorników paliwowych i transportowych), stoczni remontowych (mycie elementów remontowanych statków lub neutralizacja niekontrolowanych wycieków), rafinerii, baz składowych chemikaliów.
Charakterystyka produktu:
 • Złożona kompozycja niejonowych substancji powierzchniowo czynnych (pochodne estrów) w roztworze wodnym.
  pH neutralne
 • Lekko lepki, bezbarwny, klarowny płyn.
 • Nieutleniajacy się, niepalny, nietoksyczny, nieżracy.
 • Ulega naturalnej biodegradacji (95%).
 • Nie zawiera rozpuszczalników i zwiazków aromatycznych.
 • Nieszkodliwy dla flory i fauny.
 • Bezpieczny w kontakcie ze skóra (z wyjatkiem alergików).
 • W pełni rozpuszczalny w wodzie.
 • Usuwa wszelkie frakcje ropopochodne od bardzo lekkich olejów opałowych do smół.
 • Produkt w kontakcie z paliwem, smarem tworzy niepalną i nielepką emulsję. Proces odbywa się natychmiastowo.
 • Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach w chłodnych pomieszczeniach.
 • Stabilny podczas magazynowania w nieograniczonym czasie.
Sposób użycia:
 • 100ml preparatu na 1m2 czyszczonej powierzchni bez rozcieńczania lub rozcieńczony w zależnosci od rodzaju zanieczyszczenia.
 • Preparat rozprowadzić na powierzchnię przy pomocy opryskiwacza lub aparatu ciśnieniowego.
 • Dopuszcza sie rozprowadzanie ręczne preparatu lub stosowanie kapieli zanurzeniowych przez ok. 15 min (bez rozcieńczania).
  Utworzoną emulsję zmyc bieżacą wodą.

Zapraszamy do sklepu chemiadoczyszczenia.pl

ATLANTOL ATS

Zastosowanie:
 • Idealny do stosowania w celu dyspersji (rozproszenia) wszystkich rodzajów produktów naftowych, smarów na gruntach, plażach, drogach, powierzchniach betonowych, asfaltowych itp. nawierzchniach utwardzonych.
 • Jest zalecany do stosowania w pomieszczeniach zamkniętych, gdzie występuje zagrożenie pożarowe, i w których stosowanie dużych ilości wody jest niewskazane.
 • Idealny do wykorzystania w portach lotniczych (tory, wiaty itp.)
 • Można również stosować go w procesie mycia zbiorników, silników i innych urządzeń przemysłowych.
 • Polecany dla portów, stoczni (ratownictwo chemiczne, mycie zbiorników paliwowych i transportowych), stoczni remontowych (mycie elementów remontowanych statków lub neutralizacja niekontrolowanych wycieków), rafinerii, baz składowych chemikaliów.
Charakterystyka produktu:
 • Złożona kompozycja niejonowych substancji powierzchniowo czynnych (pochodne estrów) w roztworze wodnym.
  pH neutralne
 • Lekko lepki, bezbarwny, klarowny płyn.
 • Nieutleniajacy się, niepalny, nietoksyczny, nieżracy.
 • Ulega naturalnej biodegradacji (95%).
 • Nie zawiera rozpuszczalników i zwiazków aromatycznych.
 • Nieszkodliwy dla flory i fauny.
 • Bezpieczny w kontakcie ze skóra (z wyjatkiem alergików).
 • W pełni rozpuszczalny w wodzie.
 • Usuwa wszelkie frakcje ropopochodne od bardzo lekkich olejów opałowych do smół.
 • Produkt w kontakcie z paliwem, smarem tworzy niepalną i nielepką emulsję. Proces odbywa się natychmiastowo.
 • Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach w chłodnych pomieszczeniach.
 • Stabilny podczas magazynowania w nieograniczonym czasie.
Sposób użycia:
 • 100ml preparatu na 1m2 czyszczonej powierzchni bez rozcieńczania lub rozcieńczony w zależnosci od rodzaju zanieczyszczenia.
 • Preparat rozprowadzić na powierzchnię przy pomocy opryskiwacza lub aparatu ciśnieniowego.
 • Dopuszcza sie rozprowadzanie ręczne preparatu lub stosowanie kapieli zanurzeniowych przez ok. 15 min (bez rozcieńczania).
  Utworzoną emulsję zmyc bieżacą wodą.

Zapraszamy do sklepu chemiadoczyszczenia.pl