— SORBENT EKO – GB 10

Sorbent sypki EKO – GB 6 – uniwersalny sorbent mineralny oparty na bazie bentonit przeznaczony jest do usuwania z podłoża wszelkich substancji ciekłych – olejów, paliw, innych ropopochodnych, tłuszczy, smarów, chłodziw i wody. Sorbent  sypki pochłania także wszelkie chemikalia – kwasy, zasady i rozpuszczalniki. Wyjątek stanowi kwas fluorowodorowy.
Nasz sorbent sypki  jest naturalny, chemicznie obojętny, niepalny, nieszkodliwy i przyjazny dla środowiska.
Sorbent sypki przeznaczony do stosowania wszędzie tam, gdzie występuje ryzyko wycieku substancji płynnych. Podmioty, którym dedykujemy nasz produkt to: straż pożarna, specjalistyczne przedsiębiorstwa sprzątające, stacje benzynowe, warsztaty samochodowe, magazyny substancji płynnych itp.
  • Waga opakowania: 10 kg
  • Objętość ok. 9l
  • Chłonność 6l
  • Granulacja: 0mm – 1mm
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.