— SORBENT DAMOLIN

DAMOLIN  sorbent sypki Damolin jest produktem pochodzenia mineralnego.
Skały zawierające duże ilości zmineralizowanych okrzemek są poddawane skomplikowanym procesom technologicznym, dzięki którym jest otrzymywany produkt końcowy w postaci granulek o wyjątkowo wysokiej jakości.
W wyniku procesu kalcynowania tj. działania roztworami soli oraz procesom wyprażania zwiększa się znacznie wydajność sorpcyjna granulatu, co ma dominujący wpływ na ilość pochłanianej cieczy. Struktura granulek jest porowata, przestrzenie wewnątrz są puste, proces wchłaniania następuje początkowo do wewnątrz, a w etapie końcowym zostają wypełnione także wolne przestrzenie zewnętrzne moleru (absorpcja cieczy wewnątrz i zewnątrz granulatu).
  • Granulacja: 0,5- 1,0 mm.
  • Gęstośc nasypowa- 495 kg/m3
  • pH- 5,5
  • Zawartość SiO2– ok. 75 %
  • Zawartośc wody- ok. 2 %
Sorbent posiada świadectwo dopuszczenia CNBOP – PIB nr. 1643/2013.
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.